Oppimisesta puhutaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan. Myös siitä puhutaan, että oppimista tapahtuu jatkuvasti ja kaikkialla – ei vain virallisilla kurssipäivillä tai verkkokursseilla.

Vuonna 2012 lanseerattu Experience API (xAPI) jatkaa siitä, mihin aiemmat oppimisteknologian standardit, kuten SCORM, jäivät. Sen avulla voi taltioida dataa myös muualta kuin verkko-oppimisalustoilta.

Mutta miten sitä tehdään? Onko se vaikeaa ja pitääkö osata koodata? 

Tässä koulutuksessa opit

  • Mitä Experience API (xAPI) on ja ei ole
  • Mitä sen käyttöönotossa kannattaa huomioida
  • Miten eri sisältölähteistä voidaan saada irti xAPI-dataa
  • Miten dataa voidaan koostaa ja visualisoida

Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Sinulle, joka työskentelet yrityksissä digitaalisen oppimisen, sisällöntuotannon ja henkilöstön osaamisen kehittämisen parissa, sekä sinulle, joka haluat ymmärtää lisää oppimisteknologian uusista suunnista. 

Koulutuksen aikataulu

Koulutus tapahtuu verkossa 3h aikana, sisältäen kouluttajan vetämiä osuuksia sekä itsenäistä työskentelyä: 

  • 15 min – Esittelyt 
  • 60 min – Alustus aiheeseen: käsitteitä ja caseja
  • 15 min – Ohjeistus kokeiluihin + tauko 
  • 75 min – Itsenäistä etätyöskentelyä omaan tahtiin. Työskentelyn tukena chat-yhteys kouluttajaan ja muuhun ryhmään. Kokeile joko omalla tai demoaineistolla, kuinka erilaisista sisältölähteistä saadaan irti oppimisdataa ja miltä se näyttää eri Learning Record Store -järjestelmissä. 
  • 15 min – Koonti: palataan vielä yhdessä linjoille jakamaan kokemuksia. 

Share the ❤️