Itsensä vähättely ei pue ketään! Röyhkeyskoulussa käsitellään oman osaamisen ja potentiaalin tiedostamista, sekä opetellaan sanallistamaan se. Koulutuksessa tutkitaan rooleja, malleja ja stereotypioita. Miten ne vaikuttavat yksilön kykyyn hahmottaa itseään ja toisia? Miten löytää voimaa itsestään jokapäiväisessä uurastuksessa?Tämän päivän työelämä, sen pirstaloituneisuus sekä uniikit urapolut vaativat yksilöltä kykyä ymmärtää oma panos ja myydä sitä. Itsensä ilmaiseminen ja keskustelutaidot korostuvat. Itseä vähättelevä tai pienentävä kulttuurin omaksuminen hidastaa mahdollista urapolkua.

Janakka halusi luoda Röyhkeyskoulun, koska koki, että meillä jää osaamista, panosta ja kiinnostusta hyödyntämättä, kun kaikki se laimennetaan “tää nyt on vaan tällanen” letkautuksin. Jos olet hiljattain käyttänyt ilmaisua “no, mä nyt vaan…” -saatat hyvinkin olla Röyhkeyskoulun tarpeessa! Työpaja koostuu luento-osuuksista ja keskustelutehtävistä.

Tässä työpajassa opit

  • Hahmottamaan omaa osaamista
  • Sanallistamaan ja kommunikoimaan kiinnostuksen kohteet ja taidot
  • Ymmärtämään valitun kielen käytön vaikutuksia arjessa
  • Havainnoimaan itseäsi hidastavia tapoja käyttäytyä ja puhua
  • Ymmärtämään ilmiöitä kuten huijarisyndrooma, kiltin tytön syndrooma ja stereotypiauhka
  • Kehittämään omaa ongelmanratkaisutaitoa

Kenelle koulutus on tarkoitettu:

Työpaja on tarkoitettu uutta suuntaa tai potkua uraansa kaipaavalle henkilölle. Olipa koulutustaustasi tai alasi mikä tahansa. Toimit yksityisellä puolella tai julkisella. Työpajassa opit ymmärtämään omaa osaamistasi.

Aikataulu:

15 min – Esittelykierros
90 min – Miten me voimme ymmärtää osaamista
15 min – Tauko
45 min – Pienryhmätehtäviä
15 min – Päivän koonti
15 min – Q & A, Verkostoitumista

Share the ❤️