“If we can hit that bull”s-eye then the rest of the dominoes will fall like a house of cards… Checkmate.”

— Zapp Brannigan

Yhdessä oppimisen ja jaetun ymmärryksen tukeminen ovat avainasemassa ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Molemmissa kyse on monimutkaisten käsitejoukkojen yhdistelystä ja niiden siirtämisestä ihmisten välillä. Minimivaatimuksena on jonkinlainen yhteinen kieli. Metaforat ja muut kielikuvat ovat tehokkaita työkaluja, joilla tuoda helpommin yhteen asiasisällön lisäksi tunteita, uskomuksia, mielikuvia ja kokemuksia.

Tässä sessiossa sukellamme metaforien syvimpään olemukseen ja tutkimme niiden käyttöä erilaisissa tilanteissa.

Tässä koulutuksessa opit

  • Mistä metaforat on tehty
  • Ymmärtämään niiden rajoitteita ja mahdollisuuksia
  • Konkreettisia tapoja käyttää metaforia yhdessä toisten ihmisten kanssa

Kenelle tämä koulutus on tarkoitettu?

Ihmisille, joiden tarvitsee saada asioita aikaiseksi toisten ihmisolentojen kanssa. 

Koulutuksen aikataulu

  • 15 min (ennen tilaisuuden alkamisaikaa) – Saapuminen
  • 40 min – Mistä metaforat on tehty?
  • 10 min – Tauko
  • 40 min – Metaforien luominen yhdessä
  • 10min – Tauko
  • 40min – Metaforat ja oppiminen
  • 10 min – Yhteenveto

Share the ❤️