Haasteet, mitä sitten?

Otamme haltuun merkittävät mahdollisuudet tuottavuuden lisäämiseen haasteiden ja ongelmien avuin.  Kompleksisuus ja monipuolisuus edellyttävät näiden taitojen omaksumista enenevässä määrin (tutkimusinstituutot kuten Deloitte, PwC, SITRA jne.).  Tässä ei kannata mennä siitä, missä “aita on matalin”, vaan  käyttää korkeinta kohtaa ponnahdukseen.  Opettelemme ensimmäiset askeleet ongelmien ratkaisemisisksi ja haasteiden kanssa painimiseksi. Kyse on restoratiivisuudesta (vuorovaikutus, konfliktit,resilienssi) ja sen vaikutuksista hyvinvointiin ja tuottavuuteen.


Share the ❤️